Sdělení o ochraně osobních údajůZavřít

Toto sdělení o ochraně osobních údajů popisuje metody společnosti CRIF AG registrované ve Švýcarsku, se sídlem na adrese Hagenholzstrasse 81, 8050 Curych, s ohledem na správu internetové stránky www.icrif.cz  a s odkazem na zpracování osobních údajů jejích uživatelů. Vztahuje se na informace získané o návštěvnících našich stránek, registrovaných uživatelích a uživatelích našich služeb.

Společnost CRIF AG je správcem osobních údajů získávaných společností CRIF AG v souvislosti s používáním internetové stránky www.icrif.cz, jejímž hostitelem a správcem je společnost CRIF AG. 

Obecné informace

Společnost CRIF AG je součástí Skupiny CRIF a věnuje se dodávce obchodních informačních služeb s přidanou hodnotou, vysoce kvalitních údajů a čerstvých úvěrových zpráv o švýcarských a zahraničních společnostech; dále se věnuje analýze, poradenství, outsourcingu a softwarovým řešením.

Tyto zásady stanovují účel, za nímž používáme vaše osobní údaje, a uvádí podrobné informace o způsobu, jakým používáme soubory cookie a podobné technologie (např. webové majáky) s cílem umožnit vám efektivně procházet naši internetovou stránku. Tento dokument dále obsahuje podrobné informace o našich bezpečnostních postupech s ohledem na naše klienty, návštěvníky naší stránky a příjemce automaticky zasílaných sdělení.

Účel zpracování

Na naší internetové stránce si můžete vytvořit a zaregistrovat vlastní účet. Osobní údaje, které poskytnete za účelem zřízení a registrace účtu na naší internetové stránce, a údaje, které nashromáždíme v souvislosti s užíváním stránky, budou zpracovány a použity pouze pro následující účely:

  1.        Registrace a ověření
  2.        Na základě vašeho požadavku umožnění kontaktu s naší společností pro předplatné našich služeb a/nebo poskytnutí služeb uvedených na této internetové stránce
  3.        Kontaktování uživatelů a klientů e-mailem/telefonicky pro marketingové účely (také prostřednictvím našich obchodních partnerů)
  4.        Zaměření podle chování
  5.        Analýza a statistika chování uživatelů na naší internetové stránce

Poskytnutí údajů je dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů může mít za následek neposkytnutí nebo pouze částečné poskytnutí služeb uvedených v bodech 1-3 výše.

Používání souborů cookie společností CRIF

Úplné informace o souborech cookie (což jsou malé textové soubory uložené na váš pevný disk určitým serverem), o jejich využití a o typech těchto souborů používaných společností CRIF AG viz naše Zásady používání souborů cookie. 

Metody zpracování

Údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy a správně pro zajištění jejich bezpečnosti a důvěrnosti. Osobní údaje budou zpracovávány s použitím elektronických nebo alespoň počítačových zařízení.

Typy zpracovávaných údajů

Informační systémy a softwarové postupy zapojené do provozu této stránky získávají určité osobní údaje v rámci běžného provozu. Přenos těchto údajů je nedílnou součástí používání internetových komunikačních protokolů. Tyto informace se neshromažďují proto, aby byly spojovány s konkrétními stranami, ale z jejich povahy vyplývá, že je možné identifikovat uživatele prostřednictvím zpracování a spojení s údaji v držení třetích stran. Typ získávaných údajů zahrnuje IP adresy a názvy domén počítačů uživatelů, kteří se na stránku připojí, adresy zdrojů požadovaných identifikátorem URI (jednotný identifikátor zdroje), čas požadavku, způsob zadání požadavku na server a další parametry týkající se operačního systému a počítačového prostředí uživatele.

Volitelné a dobrovolné zasílání e-mailů na adresy/prostřednictvím formuláře žádosti o zaslání informací na stránce zahrnuje získání osobních údajů uživatele, které jsou nezbytné pro zodpovězení jeho dotazů.

Sdělování údajů

Jsme oprávněni sdělit vaše osobní údaje našim obchodním partnerům a jiným odborným poradcům, zaměstnancům a zástupcům, dodavatelům a poskytovatelům zboží a služeb, finančním institucím a poradcům a regulačním orgánům, a to pouze pro výše uvedené účely a v rozsahu povoleném a požadovaném právními a správními předpisy.

Zákonné zpracování

Veškeré osobní údaje shromážděné společností CRIF AG v souvislosti s touto internetovou stránkou jsou zpracovávány v souladu s požadavky se švýcarskými předpisy ohledně ochrany osobních údajů, které jsou stanoveny v zákoně o ochraně osobních údajů (Datenschutzgesetz – „DSG“) (https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920153/index.html) a v související vyhlášce o ochraně osobních údajů (Verordnung zum Bundesgesetz über den Datenschutz „VDSG“https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19930159/index.html). Subjekty, jichž se osobní údaje týkají, jsou oprávněny mít k těmto údajům přístup a opravovat je. Toto právo lze uplatnit kontaktováním zástupců společnosti CRIF AG na adrese privacy@icrif.cz .

Odkazy na jiné webové stránky

Naše internetová stránka může obsahovat odkazy, které vám umožní snadnou návštěvu jiných stránek, které vás zajímají. Upozorňujeme však, že jakmile prostřednictvím těchto odkazů naši stránku opustíte, nad těmito jinými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Neneseme tedy odpovědnost za ochranu osobních údajů, které poskytnete v rámci návštěvy takových stránek, a tyto stránky se neřídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Za takové jiné internetové stránky neneseme žádnou odpovědnost. Při zadávání osobních údajů na internetu byste měli být opatrní a vždy se podívat na příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů na dané stránce.

Neustále přehodnocujeme a nasazujeme nové technologie pro zvýšení bezpečnosti. Společnost CRIF AG nenese odpovědnost za obsah ani zásady ochrany osobních údajů na žádné jiné stránce, na kterou uvádíme odkaz.

Změny tohoto prohlášení

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být kdykoli změněno. Společnost CRIF AG před provedením větších změn zveřejní změny tohoto prohlášení na své internetové stránce.

Datum poslední změny: 22/06/2015

Kontakt

V případě dotazů týkajících se tohoto prohlášení nás kontaktujte na adrese privacy@icrif.cz.